2 Aylık Bebek Kilosu

2 aylık bebek kilosunun ortalama değerlerde olması, bebeğin sağlıklı bir gelişim sergilediğinin birincil göstergelerindendir.

Bununla birlikte kimi değişkenlere göre bir bebeğin kilosunun ortalamanın altında kalması ya da üstünde olması, her zaman gelişimde bir sorun olduğuna işaret etmez. Bebeğin gelişiminin beklendiği gibi olup olmadığını söyleyecek kişi, bebeğin öyküsünü bilen çocuk doktorudur.

Bebek Gelişiminin Takibi

Bebek gelişimi, persentil adı verilen büyüme eğrisiyle takip edilir. World Health Organisation (WHO-Dünya Sağlık Örgütü) tarafından oluşturulan büyüme eğrisi, toplumların büyüme potansiyeli baz alınarak güncellenmelidir zira büyüme potansiyeli, toplumlar arasında farklılık gösterir.

Bu kapsamda persentil tablosu, Türkiye ortalaması alınarak revize edilmiş ve böylelikle ülkedeki bebeklerin gelişimlerinin olağan olup olmadığının takip edilmesi sağlanmıştır.

Persentil tablosu, bebeğin fiziksel gelişiminin değerlendirilmesinde ölçüt sayılan kilo, boy ve baş çevresi değerlerine göre hazırlanmıştır. Bu doğrultuda denilebilir ki bebeklerin belirli periyotlarda kaç kilo oldukları da sağlıklı gelişim gösterip göstermediklerinin en önemli göstergelerinden biridir. Bununla birlikte sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için bebeğin bu değerlerinin, bir arada değerlendirilmesi gerekir.

Baş çevresinin ve boyun olduğu gibi kilonun da persentil eğrisinin dışına çıkması durumunda bebeğin, gelişim sıkıntısı yaşayıp yaşamadığının tespit edilmesi için çocuk doktoruna götürülmelidir.

Bebeğin mevcut kilo, boy ve baş çevresi değerlerinin büyüme eğrisiyle kıyaslanmasının aylık olarak (azami 3 ayda bir) yapılması tavsiye edilir. Gelişim, ekseriyetle 50 persentil değeri temel alınarak takip edilir. Bununla birlikte değerin 10 ila 75 arasında olması da hekimin vereceği karara göre “normal” kabul edilebilir.

Bebek Gelişiminde Cinsiyetin Rolü

Cinsiyet, bebeğin anne karnındaki gelişimde de doğduktan sonraki gelişiminde de etkilidir. Bu nedenle persentil tablosu, kız ve erkek cinsiyetine göre ayrı ayrı oluşturulmuştur.

Türkiye ortalamasına göre uyarlanmış persentil tablosunda 50’nci persentil, ortalama değerlerdir. Üst sınır, 97’nci persentille; alt sınır ise 3’üncü persentille gösterilir.

2 Aylık Kız Bebek Kilosu

Anıldığı gibi gelişimin değerlendirilmesinde 2 aylık bebek kilosu kadar, 2 aylık bebek boyu ve baş çevresi değerleri de önemlidir. Bu doğrultuda büyüme eğrisi baz alınarak denilebilir ki 2 aylık kız bebeğin:

Kilosunun:

 • Ortalama 5 kg olması beklenir.
 • 3,8 kg’dan (alt sınır) az ve 6,4 kg’dan (üst sınır) fazla kiloda olan bebeklerin gelişim durumlarının, diğer gelişim değerlerine (boy-baş çevresi) de bakılarak tespit edilmesi gerekir.

Boyunun:

 • Ortalama 57,5 cm olması beklenir.
 • 53 cm’den (alt sınır) kısa ve 62 cm’den (üst sınır) uzun boyda olan bebeklerin gelişim durumlarının, diğer gelişim değerlerine (kilo-baş çevresi) de bakılarak tespit edilmesi gerekir.

Baş Çevresinin:

 • Ortalama 38,8 cm olması beklenir.
 • 35,5 cm’den (alt sınır) kısa ve 41 cm’den (üst sınır) baş çevresi değerine sahip olan bebeklerin gelişim durumlarının, diğer gelişim değerlerine (boy-kilo çevresi) de bakılarak tespit edilmesi gerekir.

Değerin %10’un altında ve %90’nın üstünde olması durumunda gerekli tetkiklerin yapılabilmesi adına 2 aylık kız bebeğin hekimine götürülmesi gerekir.

2 Aylık Erkek Bebek Kilosu

Persentil tablosu temel alınarak denilebilir ki 2 aylık erkek bebeğin:

Kilosunun:

 • Ortalama 5,4 kg olması beklenir.
 • 4 kg’dan (alt sınır) az ve 7 kg’dan (üst sınır) fazla kiloda olan bebeklerin gelişim durumlarının, diğer gelişim değerlerine (boy-baş çevresi) de bakılarak tespit edilmesi gerekir.

Boyunun:

 • Ortalama 57,8 cm olması beklenir.
 • 53,5 cm’den (alt sınır) kısa ve 63 cm’den (üst sınır) uzun boyda olan bebeklerin gelişim durumlarının, diğer gelişim değerlerine (kilo-baş çevresi) de bakılarak tespit edilmesi gerekir.

Baş Çevresinin:

 • Ortalama 39,7 cm olması beklenir.
 • 37,1 cm’den (alt sınır) kısa ve 42,3 cm’den (üst sınır) baş çevresi değerine sahip olan bebeklerin gelişim durumlarının, diğer gelişim değerlerine (boy-kilo çevresi) de bakılarak tespit edilmesi gerekir.

Değerin %10’un altında ve %97’nin üstünde olması durumunda gerekli tetkiklerin yapılabilmesi adına 2 aylık erkek bebeğin hekimine götürülmesi gerekir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

bebeklerde-d-vitamini-kullanimi
Bebeklerde D Vitamini Kullanımı

D vitamini bağışıklık sisteminden tutunda alerjik hastalıklar ya da tekrarlayan bronş…

Devamını Oku
bebeklerde-gerinme-hareketleri
Bebeklerde Gerinme Hareketleri

Bebeklerde gerinme hareketi bebeğin doğuştan getirdiği yaşamsal reflekslerden bi…

Devamını Oku
bebeklerde-bingildak
Bebeklerde Bıngıldak

Bebeklerde yaşamın ilk 24 ayında beyin gelişimi ön plandadır. Bu da kafa tasının aylı…

Devamını Oku
Randevu Al